آبنما

شرکت باران فام شیراز به عنوان یکی از اولین شرکت های فعال در زمینه طراحی-ساخت-تولید-نصب ،سیستمهای آبنما از سال 87 بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و این در حالی است که متخصصین این شرکت از سالها قبل از تاسیس ،کار پژوهشی ربا برای ساخت اولین پنل کنترل آبنما شروع کرده بودند.

متخصصین این شرکت پس از بازدید از محل مورد نظر شما و با توجه به نوع آبنما و داخلی و خارجی بودن محل نصب،با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و بستن قرار داد با شما و اخذ 25 درصد از کل قرارداد،بصورت نقدی بابت پیش پرداخت ،اقدام به کار خواهند نمود.

 

 

انواع آبنما

 

آبنماهای ساده

 

       آبنماهای ساده از نوعی هستند که توسط فشار آب ورودی توسط پمپ آب و یا ریزش بواسطه جاذبه زمین جلوه گری مینماید.

 

           نمونه هایی را در زیر مشاهده میکنید.

  

 

  

 

 

 

    آبنماهای موزیکال

 

     آبنماهای موزیکال خود به دو نوع کلی زیر تقسیم میشوند.

 

          آبنمای موزیکال فرکانسی

          آبنمای موزیکال سناریویی

 

 

           در آبنماهای موزیکال نوع فرکانسی با توجه به سیگنال صوتی اعمال شده به ورودی سیستم و جدا سازی فرکانس های

           مختلف و تجزیه و تحلیل آنها توسط پردازشگر مرکزی ،با توجه به تخصیص شیرهای برقی مورد نظر به هر یا دسته ای از

           فرکانسها،آن شیر را فعال و یا غیر فعال کرده و با توجه به فشار آبی که توسط پمپ همیشه پشت شیرهای برقی وجود

           دارد ،نازل مربوطه آب را فوران میدهد.

 

              با توجه به ثابت بودن و یا متحرک بودن نازل ها که آن هم تحت کنترل برنامه از قبل نوشته شده بر روی سیستم کنترل

           مرکزی است،میتوان فوران آب را به رقص در آورد.

 

           لازم به ذکر است که این شرکت یکی از اولین شرکتهایی در ایران است که سیستم کنترل مرکزی را خود طراحی کرده

           لذا تغییرات خروجی با توجه به سلیقه مشتری و پیشنهادات شرکت برای محل های مورد نظر قابل اعمال میباشد.

 

              نمونه هایی را در زیر مشاهده می نمایید.

 

 

 

 

 آبنمای ماتریسی

 

            در این مدل از آبنما شیرهای برقی را بصورت ماتریسی آرایش میدهند و باز و بسته شدن آنها را نیز بصورت یک سناریوی

                   از قبل طراحی شده برنامه ریزی میکنند.نمونه زیر یک نوع آبنمای ماتریسی را نمایش میدهد.

 

 

 

     فیلم آبنمای ساده اینورتوری در کیش