طراحی فضای سبز

بی شک فضای سبز در هر مکان باعث شادابی و کسب انرژی مثبت برای ساکنان و مشاهده کنندگان خواهد بود،بخش طراحی و اجرای فضای سبز شرکت باران فام شیراز با در اختیار داشتن بهترین متخصصان در زمینه های ،کشاورزی،زیست شناسی،الکترونیک،معماری،روانشناسی،بهترین محیط را برای شما عزیزان فراهم می آورد تا در کنار عزیزانتان شاد و سلامت زندگی کنید.

 

  مراحل انجام کار

 

   اخذ هزینه بازدید

   بازدید از محل

   طراحی اولیه با توجه به نظر مشتری و اخذ هزینه های طراحی اولیه

   عقد قرار داد

   طراحی

   اجرا

  

      لازم به ذکر میباشد که قبل از بازدید،مشتری بایستی مبلغ 2000000 ریال برای هزینه بازدید به حساب شرکت

      واریز نماید که این هزینه برای شهرهایی بجز شیراز مبلغ 5000000 ریال است،در صورت عقد قرار داد این مبلغ

      جزء مبلغ پرداختی از سوی مشتری بوده و از کل مبلغ قرار داد کسر میشود و در صورت منعقد نشدن قرار داد

      جزء هزینه بازدید محسوب خواهد شد.

     

      در هنگام عقد قرار داد مبلغ 25 درصد از قرار داد بایستی توسط کارفرما به حساب شرکت کارسازی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نمونه هایی از کارها